Anyanyelv

Az anyanyelvi modul keretében, – a mátrixot használva – a fejlesztésben kiemelt szerepet kap az értő olvasóvá nevelés, annak érdekében, hogy az olvasás révén újabb és újabb ismeretanyagok birtokába juthassanak a tanulók.

A feladatok tervezésekor, összeállításakor a tárgyi, lexikális ismeretanyag átadása, sulykolása helyett a komplexitásra, a koncentrációs lehetőségek minél szélesebb körű alkalmazására, a mélységi és minőségi tartalmi gazdagítás optimális arányainak megteremtésére kerül a hangsúly. Ennek a megvalósulását segítik elő változatos módszerek, a csoportdinamikát erősítő és önismereti játékok, a drámajátékok, a szituációs helyzetgyakorlatok, valamint a kritikai gondolkodást fejlesztő feladatok. A modern infokommunikációs eszközök adta lehetőségek kiaknázása is szerves részét képezik a foglalkozásainknak.

Célunk, hogy a foglalkozások oldott hangulatban, az élményszerűségre építve sokféle inger bevonásával a tanulók aktív részvételével a szülők támogatásával, valósuljanak meg.

A munkaközösségünk elkészítette a 8. évfolyamos tanulók számára tervezett modul mátrixát, így a program a tervezetnek megfelelően továbbfolytatódik a felsőbb évfolyamon.