A debreceni példa - Könyvajánló

Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné

A debreceni példa

Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné (szerk.): A debreceni példa. Tehetségazonosítás és tehetséggondozás a város közoktatási intézményeiben 

(Géniusz könyvek 23.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011. (273 oldal)

A tehetség nagy adomány, egyben óriási felelősség! Egyik legértékesebb nemzeti kincsünk az emberi tehetség, ezért fontos felismerni azokat a gyerekeket, akik különböző adottságok, képességek tekintetében meghaladják kortársaikat. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi években egyre többet beszélnek országszerte a „debreceni csodáról”. Debrecen városa 2007-ben készítette el azt a közoktatási fejlesztési tervet, amely 5 év re meghatározza a helyi közoktatás feladatait. Ennek képezi részét a 2008 szeptemberében indult tehetséggondozó program is. A város ön kormányzata feladatul tűz te ki, hogy az országban egyedülálló módon tehetségfejlesztő osztályokat, tehetségfejlesztő központot hozzon létre. E cél érdekében a város minden önkormányzati általános iskolájában a 4. évfolyamon diagnosztikai mérés alapján választják ki a tehetségesnek ígérkező gyerekeket. A tehetség gondozás azonban nem áll meg az általános iskolák szintjén. 2010 szeptemberében ugyanis elindult a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában a hat év folyamos tehetséggondozó osztály. 

A városi tehetséggondozó programban olyan pedagógusok vesznek részt, akik a szűnni nem akaró változások időszakában képesek átértékelni a régit és el sajátítani az újat. Vannak türelmes, figyelmes, tapintatos tanárok, akik követendő példát adnak a fiataloknak önzetlen emberségből, a másokra való odafigyelésből. Ők életük példájával is tanítanak: hivatásukat, hitvallásukat gyakorolják, küldetést teljesítenek. Az általuk teremtett atmoszféra lehetővé teszi, hogy a tehetséges gyerekek kibontakoztathassák képességeiket és megvalósíthassák kitűzött céljaikat. 

Úgy gondolom, a tehetséggondozás nagyon jó eszköz lehet arra, hogy a társadalmi mobilitást erősítsük, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekből fel tudjunk emel ni gyerekeket, ki tudjuk bontakoztatni képességeiket az egész ország hasznára. 

Kósa Lajos
Debrecen polgármestere

Forrás: Magyar Géniusz Portál

A debreceni példa letöltése