I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia

A cívisvárosban mindig is nagy hangsúlyt fektettek a fiatal tehetségek felkutatására és tudásuk kibontakoztatására. Ennek egyik újabb fontos állomása zajlott 2012. április 3-án a Belvárosi Közösségi Házban: ekkor rendezték meg ugyanis az I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferenciát.

A tehetségek felismerése és fejlesztése érdekében Debrecen önkormányzata – az országban egyedülálló módon – 2007-től kezdve kidolgozott és működtet a városban egy tehetséggondozó programot. A „debreceni példa” napjainkra már nemcsak az országhatáron belül, hanem azon túl is sokak számára cseng ismerősen, s egyre több pedagógus, egyre több település tartja követendő példának. A program még eredményesebb működése érdekében az önkormányzat 2011. augusztus 31-én megalakította a Debreceni Tehetségsegítő Tanácsot, melynek feladata, hogy koordinálja a tehetségsegítő kezdeményezéseket, és segítse ezek optimális együttműködését.

Debrecenben, a 2011/2012-es tanévben immár negyedik alkalommal valósult meg a tehetséges gyerekek városi szinten gondosan előkészített, szervezett formájú felmérése és fejlesztése. A négy év alatt a tanári jellemzések, a pszichológiai, illetve tantárgyi komplex mérések alapján 781 tanuló került be a tehetséggondozó programba. Jelenleg a város 23 általános iskolájában, valamint – a város önkormányzatának döntése alapján – a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola hat évfolyamos tehetséggondozó osztályában folyik az érintett gyerekek program szerinti fejlesztése felkészült, tehetségfejlesztő pedagógusok segítségével.

A tehetséggondozási program keretében az általános intellektuális képességek erősítésén túl a személyiség fejlesztése is ugyanolyan hangsúllyal bír. A foglalkozások oldott hangulatban, az élményszerűségre építve, sokféle inger bevonásával, a modern infokommunikációs eszközök adta lehetőségek kihasználásával, a tanulók aktív részvételével és a szülők támogatásával valósulnak meg.

Mivel Debrecen önkormányzata megteremtette az I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia megrendezésének lehetőségét, ebben a tanévben a programban részt vevő hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak lehetőségük volt elmélyülni, búvárkodni, kutatásokat, kísérleteket végezni egy általuk kedvelt témában.

A diákkonferenciára szóló felhívásra 23 intézményből (19 általános iskola, 4 középiskola) érkezett jelentkezés. Összesen 213 versenyző 154 projektmunkát készített (102 fő 8. évfolyamos és 111 fő 7. évfolyamos tanuló) 127 mentortanár segítségével. A gyerekek több hónapon át végzett munkájuk eredményeit dolgozatban foglalták össze, majd ennek alapján mindenki PowerPoint-os előadási anyagot is készített. A feldolgozott témáról saját iskolájukban egyedül, párban vagy három fős csoportban számolhattak be egy független zsűri előtt, a felkészítő és érdeklődő pedagógusok, szülők és osztálytársak jelenlétében. A legkiválóbb prezentációk készítői a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házában a 2012. április 3-án megrendezett I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencián tartották meg előadásukat.

A konferenciát Papp László, Debrecen alpolgármestere nyitotta meg, aki szintén a „debreceni példát” említette. – A program egyik célja, hogy a kevésbé jó képességű gyerekeknek segítséget nyújtson, felzárkóztassa őket, ám emellett talán még fontosabb a bármilyen területen tehetséges fiatalokban rejlő lehetőségek kiaknázása, tudásuk gondozása. Ez az esemény mérföldkő ebben a programban. Természetesen ez nem helyi találmány, hiszen már a régmúltban is fontosnak tartották a tanulást – gondoljunk csak Konfucius tevékenységére vagy hazai példát említve a pannonhalmi bencés apátságban folyó oktató munkára –, ám nálunk is nagyszerű mentorok segítik a munkát. Ez a kétszázezres város óriási szellemi potenciállal rendelkezik, s nagy felelőtlenség lenne részünkről, ha ezeket a gyöngyszemeket hagynánk elkallódni. Sok magyar Nobel-díjast is adtunk a világnak, a dolog szépséghibája csak az, hogy tudósaink többsége nem hazájában végzett tevékenységéért érdemelte ki ezt az elismerést. Éppen ezért azt kell kitűznünk magunk elé célként, hogy olyan tehetségeket kutassunk fel, olyanoknak segítsünk az előrehaladásban, akik Magyarországon, magyar állampolgárként tudják majd elérni sikereiket – mondta az alpolgármester.

Pappné Gyulai Katalin, az önkormányzat oktatási osztályának vezetője köszöntőjében bátorságot öntött a részt vevő tanulókba: – Mindannyian tudjuk, milyen nehéz sok ember elé kiállni és beszélni. Ráadásul ezek a gyerekek, akik hamarosan megmutatják, mit tudnak, még csak tizenhárom-tizennégy évesek. Erő és tudás kell ahhoz, hogy ez jól sikerüljön, így szívből gratulálok nekik.

Az eddig végzett munka, illetve a szerzett tapasztalatok alapján bátran kijelenthető, hogy a debreceni tehetséggondozó program a kezdeti útkeresésen túljutva – új lehetőségeket és kihívásokat teremtve – egyre inkább szerves részévé válik a Debrecen közoktatási intézményeiben folyó oktató-nevelő munkának, s hozzájárulhat a tehetségígéretek felismerésével, fejlesztésével a nemzet gazdagításához.

A konferencián összesen 38 résztvevő diáktól 30 előadás hangzott el, melyek közül 10 arany, 10 ezüst, 10 pedig bronz minősítést kapott.

Forrás: Debrecen.hu