Idegen nyelv

A tehetséggondozás keretében az általános intellektuális képességek és a személyiség fejlesztése mellett a speciális képességek párhuzamos fejlesztése folyik. Az idegen nyelvi modul sajátos jellegéből adódóan elsődleges célja a kommunikatív nyelvoktatás megvalósítása. A kidolgozott tehetségfejlesztő programcsomagban -MÁTRIX- a kommunikatív nyelvoktatást szem előtt tartva jelennek meg a szemantiko-fogalmi, a strukturális-nyelvtani és a funkciós nyelvhasználat elemei. Figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését és ismereteit. A témakörök beszédszándékok és szituációk köré szerveződnek, és lehetővé teszik, hogy a tanulók értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet. Ily módon használható nyelvtudást sikerül szerezniük. A fejlesztő foglalkozások során alkalmazott változatos módszerek, munkaformák nagymértékben hozzájárulnak a motiváltság erősítéséhez és a sokoldalú fejlesztéshez/fejlődéshez.

A munkaközösségünk elkészítette a 7. évfolyamos tanulók számára tervezett modul mátrixát, így a program a tervezetnek megfelelően továbbfolytatódik a felsőbb évfolyamon.