Képzőművészet

2008-ban indult el a városi tehetséggondozó program, amelyben először a művészeti munkacsoport közös képzőművészeti és zenei modult dolgozott ki. Ekkor még a mátrixban komplex módon jelent meg a két művészeti ág. Később, feladatok, elgondolások körvonalazódása következtében, a 2010/2011-es tanévtől a képzőművészeti modul önálló elemként jelenik meg a tehetséggondozó programban.

Figyelembe véve a képzőművészeti tehetség tulajdonságait (pl.: kedvelt kifejezési mód a rajz, vizuális emlékezet, képekben való gondolkodás, újszerű rajzi elemek alkalmazása) kerültek meghatározásra a fejlesztési irányok.

A fejlesztés során a tanulók - többek között – megismerkednek alapvető képi kifejező eszközök, ábrázolási módok alkalmazásával, művészettörténeti ismeretekkel, valamint ösztönzést kaptak kreatív tevékenység végzésére. Mindezek mellett alkotótáborban gazdagítjuk tudásukat, fejlesztjük személyiségüket a közös, alkotómunka révén.

Feladatunk továbbá, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a gyermek tehetsége megmutatkozhasson. Legyünk kapuk, ahonnan visszatekintve merít a tapasztalatokból, előre nézve pedig utat választhat, amelyen érdemes elindulni. Nem baj, ha a gyermek nem lesz alkotóművész. Elég, ha gondolkodó, kreatív, tájékozott, a világ dolgaiban eligazodó, jártas ember lesz.

A munkaközösségünk elkészítette a 8. évfolyamos tanulók számára tervezett modul mátrixát, így a program a tervezetnek megfelelően továbbfolytatódhat a felsőbb évfolyamon.