Matematika

A matematika modul megvalósítása során s legfontosabbnak tartott célunk, hogy a matematikát, mint a hétköznapokban alkalmazható tudományt, közelebb vigyük a beválogatott diákok számára. A tehetséggondozást a matematikával összefüggő kompetenciák mellett komplex személyiségfejlesztésnek is tekintjük.

Célunk továbbá a gyerekek problémamegoldó képességének, kreatív gondolkodásának fejlesztése, olyan életszerű problémahelyzetek teremtésével, melyek megoldásával felkelthető a gyerekek kíváncsisága és esetleg további gondolkodásra is késztetjük őket.

Fontosnak tartjuk, hogy az absztrakt fogalmakat, ismereteket a gyerekek tapasztalatira építve fejlesszük, kreativitást igénylő feladatok nyújtásával, amelyek megmutatják a matematika alkalmazhatóságát és szépségét. A matematikai gondolkodásmód elsajátítása, nagymértékben segíti a többi természettudományi tárgy tanulását, s ezt igyekszünk tudatosítani a műhelymunka során a tanulóinkkal.

A munkaközösségünk elkészítette a  8. évfolyamos tanulók számára tervezett modul mátrixát, így a program a tervezetnek megfelelően továbbfolytatódhat a felsőbb évfolyamon.