Tanulásmódszertan

A gyerekek szempontjából a tanulás (tanulásmódszertan) azért számít kiemelt fejlesztési területnek, mert az élethosszig tartó tanulásra készíti fel őket. A 8 alkalommal zajló foglalkozások célja, a tanulás még intenzívebbé tétele, tanulás változatos formáinak begyakoroltatása fejlesztő feladatokon keresztül, és további kompetenciák erősítése.

A módszertani kompetencia keretein belül a kapott iskolai feladatokon keresztül a gyerekek gyakorolják, hogyan lehet hatékonyan információkat gyűjteni, rendezni,- munka és időtervet készíteni. A tanultak segítségével a gyerekek hatékonyabbak lehetnek a tantárgyak tananyagegységeinek elsajátításában. A tanult módszerek segítségével nő az önállóságuk, problémamegoldó képességük, vagyis a személyes kompetenciájuk fejlesztésére is sor kerül. A szociális kompetencia fejlesztésére pedig a kiscsoportos, egyéni, ill. párban történő munka kapcsán kerül sor.

A munkaközösségünk elkészítette a 7. évfolyamos tanulók számára tervezett modul mátrixát, így a program a tervezetnek megfelelően továbbfolytatódik a felsőbb évfolyamon.