A Városi Tehetségsegítő Tanács

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. augusztus 31-én megalakította a Debreceni Tehetségsegítő Tanácsot.

A Tehetségtanács célkitűzései között kiemelt szerepe van az esélyegyenlőség biztosításának, a tehetséges fiatalok megtalálásának, a debreceni-térségi hálózat fejlesztésének, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításának.

A Tanács fő feladata, hogy összefogja a tehetségsegítő kezdeményezéseket és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsa a területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését. Széleskörű szakmai partneri kapcsolatokat építsen ki a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil szféra között, bevonja a gazdasági élet szereplőit. A Tanács tevékenységével segíti a térség versenyképességének növelését azáltal, hogy kapcsolatot teremt a tehetséggondozásban érintett szervezetek, az oktatási intézmények és a gazdaság szereplői között. A Tanács a Nemzeti Tehetségprogramban foglaltak szellemében hozzájárul a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, annak társadalmi hasznosulásához. A Tanács a koordináló, együttműködő tevékenységével hozzájárul a hátrányos helyzetű fiatalok számára olyan lehetőségek biztosításához, amelyek segítik őket a bennük rejlő értékek feltárásában.

Gazdasági funkcióból adódóan feladata a pályázati aktivitás, a megfelelő mennyiségű és minőségű emberi erőforrás biztosítása, a város tehetséges fiataljai számára megteremteni a lehetőséget a társadalmi, gazdasági folyamatokhoz, konkrét projektekhez történő bekapcsolódáshoz.

 

A Debreceni Tehetségsegítő Tanács az alábbi tagokkal alakult meg:

A Debreceni Tehetségsegítő Tanács tagjait a tehetségprogramokban részt vevő országos és helyi szakemberek, a térségben tehetséggondozást végző nevelési-oktatási intézmények delegáltjai, a tehetséggondozást támogató önkormányzati, gazdálkodó, és civil szervezetek delegáltjai alkotják:

Társadalmi partnerek:

 • Kósa Lajos – DMJV Polgármestere
 • Porkoláb Gyöngyi – a Kőr Dáma Egyesület elnöke
 • Balogh Barnabás – a Magyar Református Szeretetszolgálat, lelkész - igazgató

 

Gazdasági partnerek:

 • Dr. Papp László – DMJV Alpolgármestere
 • Miklóssy Ferenc – a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
 • Orendi Mihály – a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

 

Szakmai partnerek:

 • Somogyi Béla – DMJV Alpolgármestere
 • Dr. Páles Zsolt – a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese
 • Pappné Gyulai Katalin – DMJV Oktatási Osztályának vezetője
 • Dr. Dömösiné Rápolti Éva – Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
 • Dr. Pakurár Miklósné – Szoboszlói Úti Általános Iskola igazgatója
 • Fekete József – Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatója
 • Sárkányné Gazda Ágota – „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány debreceni Óvodájának vezetője
 • Nagyné Fülöp Teréz – DMJV Oktatási Osztályának referense

 

A elnökségét az elnök, három társelnök és a titkár alkotja, akiket a tanács képviselői választottak meg:

Elnök: Kósa Lajos, DMJV polgármestere

Társelnökök: Somogyi Béla, DMJV alpolgármestere

Dr. Papp László, DMJV alpolgármestere

Pappné Gyulai Katalin, DMJV Oktatási Osztályának vezetője

Titkár: Nagyné Fülöp Teréz, DMJV Oktatási Osztályának referense

 

A Tehetségsegítő Tanács Felügyelő Bizottságának tagjai:

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Dr. Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese

Balogh Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat, lelkész - igazgatója